VM PROJEKT, s. r. o.

Bojnická 3,
831 04  Bratislava
Slovenská Republika

tel.:
+421/908 061 605
e-mail: info@vmprojekt.sk
www.vmprojekt.sk

IČO: 36809934
DIČ: 2022418794
IČ DPH: SK 2022418794
číslo účtu: SK72 1100 0000 0026 2978 5123

Zápis v obchodnom registri okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro,
vložka č. 78666/B