„Iba veľmi vysoká kvalita práce, zodpovednosť a individuálny prístup tvorí a buduje meno našej firmy.“

Projekčná kancelária VM PROJEKT vznikla v roku 2005 ako súkromná projektová a inžinierska kancelária s právnou formou - fyzická osoba.
V roku 2007 bola transformovaná na spoločnosť VM PROJEKT s.r.o.

Predmetom činnosti spoločnosti je spracovanie komplexných projektov občianskych a priemyselných stavieb, architektonických štúdií a inžinierskymi službami spojenými s prípravou a realizáciou stavieb.

Samostatné projekty a služby v tejto oblasti pozostávajú z viacerých stupňov vypracovanosti, ktoré možno zadať jednotlivo alebo komplexne v celku:

  • architektonické, zastavovacie štúdie
  • vizualizácie
  • dokumentácia pre územné rozhodnutie
  • projektová dokumentácia pre účel stavebného povolenia
  • projektová dokumentácia pre účel realizácie stavby - realizačný projekt
  • dokumentácia skutočného prevedenia
  • dokumentácia skutkových stavov
  • inžinierska činnosť
  • autorský dozor