Priemyselné stavby


Rozšírenie montážnej haly H3 pre VW Slovakia

AKAtech Hlohovec - Výroba káblových zväzkov

LGC Hagenbrunn, Rakúsko

Predajné a servisné centrum VOLVO, Petrovany

Predajný servis stavebných strojov Kuhn-Komatsu, Senec

Predajné a servisné centrum VOLVO, Senec

Rozšírenie výrobných kapacít VW SLOVAKIA, a.s., SO 01 H 2A Nová Lakovňa

Podnikateľská zóna v Hubiciach – Halové objekty, technická a dopravná infraštruktúra areálu

Sklad hotových výrobkov – MATADOR RUBBER, s.r.o.

Skladová hala v Lužiankach, Nitra

Výrobno - skladovacia hala Voderady – EU metal, s.r.o.

Logistické centrum UBM, skladová hala SO O2

Logistické skladové centrum Senec II – Hala B

Logistické skladové centrum Senec I – Hala A

Logistické skladové centrum Senec II

Logistické skladové centrum Senec I