Energetický sektor

ES Bošáca, Medzibrod a Lemešany v rámci projektu týkajúceho sa aktivít pre podporu odstavenia Bohuníc na Slovensku
technický dozor pre Európsku banku
obdobie: 06/2010-06/2012
stav: v realizácií

Rekonštrukcia TR 110/22 kV Petržalka + RIS
realizačný projekt
obdobie: 05/2011
stav: v realizácií

Diaľkové riadenie ES Rimavská Sobota + T402
dokumentácia pre stavebné povolenie
obdobie: 05/2011
stav: projektuje sa

VTE Třebařov – Transformovňa 110/22 kV Krasikov
dokumentácia pre stavebné povolenie
obdobie: 03/2011
stav: -

Výmena transformátora TR VEĽKÝ MEDER, sanácia betónového základu
Realizačný projekt
obdobie: 02/2011
stav: -

TR 110/22 kV Piešťany – oprava ochrán + RIS
Realizačný projekt
obdobie: 01/2011
stav: v realizácii

Diaľkové riadenie ES 400kV Veľký Ďur a Pripojenie EMO 3,4 do PS
Realizačný projekt
obdobie: 01/2011
stav: v realizácii

Úprava v Tr. 110/22kV Lamač – RIS v súvislosti s pripojením KGJ Bratislava West do DS
zameranie skutkového stavu, realizačný projekt
obdobie: 10/2010
stav: v realizácii

Rekonštrukcia ES 400/110 kV Horná Ždaňa, Doplnenie technológie pre bezobslužnú prevádzku
dokumentácia pre stavebné povolenie
obdobie: 09/2010
stav: -

FVE Tornaľa II, 3,99 MWp
realizačný projekt, havarijný plán
obdobie: 09/2010, 05/2011
stav: zrealizované

Rekonštrukcia Tr 110/22kV Želiezovce + RIS
realizačný projekt
obdobie: 09/2010
stav: v realizácii

TR 110/22 kV Pionierska ul. Bratislava, Rekonštrukcia + RIS, SO 86 – PROTIHLUKOVÁ STENA
zameranie skutkového stavu, realizačný projekt
obdobie: 08/2010
stav: -

ES BEZ BA, OPRAVA TRANSFORMATOROV VLASTNEJ SPOTREBY TVS
realizačný projekt
obdobie: 08/2010
stav: zrealizované

Diaľkové riadenie ES Levice + výmena T401 a T403
dokumentácia pre stavebné povolenie, realizačný projekt
obdobie: 08/2010, 01/2011
stav: -

TR 110/22 kV Trnava 3 PpTS – Spevnená plocha
dokumentácia pre ohlásenie stavby, realizačný projekt
obdobie 05/2010
stav: v realizácii

ES Veľké Kapušany R 400 kV časť SEPS, a. s.
dokumentácia skutočného stavu
obdobie: 05/2010
stav: -

ŽSR, Bratislava predmestie – Bratislava filiálka – Bratislava Petržalka (prepojenie koridorov), 2.etapa“, „SO 17-20-71 TNS Petržalka, budova spoločných prevádzok ZSE
dokumentácia pre stavebné povolenie
obdobie: 03/2010
stav: -

Rozšírenie výrobných kapacít VW Slovakia, a.s. – ÚPRAVA TRANSFORMOVNE 110/22 kV A ROZVODNE 22 kV
dokumentácia pre stavebné povolenie, realizačný projekt
obdobie: 03/2010
stav: zrealizované

REKONŠTRUKCIA HAVARIJNEJ NÁDRŽE, TRANSFORMÁTOROV V PS 1 BUDKOVCE
realizačný projekt
obdobie: 03/2010
stav: zrealizované

Transformácia 400/110 kV, Voľa
dokumentácia pre stavebné povolenie
obdobie: 03/2010
stav: -

Tr 110/22kV Nitra Čermáň, rekonštrukcia RIS, I. etapa - Rekonštrukcia klasickej časti rozvodne
zameranie skutkového stavu, dokumentácia pre stavebné povolenie, realizačný
projekt
obdobie: 02/2010
stav: v realizácii

ES Považská Bystrica R 220 kV časť SEPS, a. s.
dokumentácia skutočného stavu
obdobie: 12/2009
stav: -

ES Bošáca R 400 kV časť SEPS, a. s.
dokumentácia skutočného stavu
obdobie: 12/2009
stav: -

ES Lemešany R 220 kV časť SEPS, a. s.
dokumentácia skutočného stavu
obdobie: 12/2009
stav: -

SLOVAKIA STEEL MILS, a.s., Zariadenie pre elektrické napájanie závodu, Strážske
realizačný projekt
obdobie: 11/2009
stav: vo výstavbe

Rekonštrukcia odpojovačov ovládania a ochrán R 110 kV, Rajec
realizačný projekt
obdobie: 09/2009
stav: zrealizované

Rekonštrukcia TR 110/22kV Karlova Ves + RIS
dokumentácia pre ohlásenie stavby, realizačný projekt
obdobie 09/2009
stav: zrealizované

58 MWe zdroj pre PPC Energy, a.s., BA
realizačný projekt
obdobie: 06/2009
stav: -

TR Bošáca – dostavba Rz 110 kV v súvislosti s doplnením T 402
dokumentácia pre stavebné povolenie, realizačný projekt
obdobie: 05/2009, 03/2010
stav: vo výstavbe

SPÍNACIA STANICA 400kV KOŠICE, káblové trasy 6,3kV vedení
realizačný projekt
obdobie: 04/2009
stav: zrealizované

ES Senica - R220 kV časť SEPS, a. s.
dokumentácia skutočného stavu
obdobie: 03/2009
stav: -

ES Križovany - R220 kV časť SEPS, a. s.
dokumentácia skutočného stavu
obdobie: 03/2009
stav: -

Rekonštrukcia elektrorozvodne 110 kV na VE Horná Streda a VE Ilava
Realizačný projekt
obdobie: 09/2008
stav: zrealizované

Rekonštrukcia elektrorozvodne HDO 110 kV Považská Bystrica
Realizačný projekt
obdobie: 07/2008
stav: zrealizované