sk     en     de      

SLUŽBY

Zameriavame sa na tvorbu komplexných projektov občianskych, priemyselných stavieb a architektonických štúdií. Postaráme sa o inžinierske služby spojené s prípravou a realizáciou stavieb, aby sme vás odbremenili od starostí. Zabezpečíme autorský dozor, prípadne technický dozor investora, aby sme sa uistili, že všetko prebieha podľa plánu. Sme s vami od prvotnej vizualizácie až po hotovú realizáciu diela a jeho spokojné užívanie.

Samostatné projekty a služby v tejto oblasti pozostávajú z viacerých stupňov vypracovanosti, ktoré môžete zadať aj jednotlivo, alebo komplexne v celku:

Architektonické, zastavovacie štúdie

Architektonické,
zastavovacie štúdie
 

Základný návrh na mieru ušitý podľa vašich predstáv. Vždy s dôrazom na individuálne potreby každého klienta. 

Vizualizácie

Vizualizácie

  

Návrh vo forme vizualizácie 3D obrázkov pre predstavu hotového projektu.

Dokumentácia územného
rozhodnutia
DUR

Podmienky umiestnenia diela v danej lokalite a všetky zákonom stanovené náležitosti projektu potrebné na umiestnenie stavby.

Projektová dokumentácia

Projektová dokumentácia na
účel stavebného povolenia
DSP

Dokumentácia určená pre potreby vybavenia stavebného povolenia diela.

Dokumentácia pre výber zhotoviteľa DVZ

Dokumentácia výberu
zhotoviteľa
DVZ

Tendrová dokumentácia, na základe
ktorej si investor vyberie realizačnú firmu.

Dokumentácia
realizácie stavby
DRS

Kompletný výpis materiálov a výrobkov, ktoré musí dodávateľ na stavbe použiť. Veľakrát dokumentáciu vypracujeme priamo na mieru dodávateľovi stavby podľa jeho požiadaviek a postupov.

Dokumentácia skutočného vyhotovenia DSV

Dokumentácia skutočného
vyhotovenia
DSV

Všetky zakreslené zmeny, ku ktorým došlo počas realizácie stavby a ktoré sú odsúhlasené stavebným dozorom a investorom.

Dokumentácia skutočného stavu

Dokumentácia skutočného
stavu a pasportizácia
DSS

Presné zdokumentovanie stavu existujúceho objektu.

Dokumentácia pre územné rozhodnutie DUR

Inžinierska činnosť

 

Všetky záležitosti spojené s povolením stavby, ktoré vykonávame v mene investora s cieľom zabezpečenia prípravy a realizácie.

Autorský dozor

Autorský dozor

Kontrola stavby v priebehu celej
realizácie.

Stavebný dozor

Stavebný dozor

Kontrola výstavby v súlade s podmienkami stavebných a iných povolení potrebných pre výstavbu a s podmienkami zmluvy o dielo.

Energetický certifikát

Energetický certifikát

Súbor údajov, ktoré klasifikujú budovu z hľadiska základných úžitkových parametrov a energetickej účinnosti.

MÁTE OTÁZKY?

Kontaktujte nás na telefónnom čísle +421 2 2129 2010 alebo nám napíšte: