sk     en     de      

NÁŠ TÍM

„Iba veľmi vysoká kvalita práce, zodpovednosť a individuálny prístup tvorí a buduje meno našej firmy.”

Ing. Vladimír Mihálik

Svojich zamestnancov si vážime rovnako ako svojich klientov. Aj vďaka tomu tvoríme stabilný tím stavebných inžinierov, inžinierov zdravotechniky a statiky v počte 30 a mnoho ďalších externých dlhodobých profesistov. Ako tím sa skvele dopĺňame pri plnení spoločného cieľa. Skúsenosti z projektov si odovzdávame navzájom, a preto sme schopní neustále veci vylepšovať a prinášať inovatívne riešenia. V našej spoločnosti máme zavedené manažérske systémy a procesy.

VEDÚCI ĽUDIA NAŠICH ODDELENÍ

Patríme medzi jednotku na Slovensku v oblasti energetického sektora. A veľkú zásluhu na tom majú práve títo ľudia, s ktorými sa budete mať možnosť stretnúť, ak sa rozhodnete s nami spolupracovať.

Ing. Vladimír Mihálik

konateľ

VM PROJEKT, s.r.o., som založil v roku 2005 v prenajatom byte za jedným pracovným stolom s jedným počítačom a tlačiarňou. Postupne, s pribúdajúcimi zákazkami, som rozšíril svoju firmu o kolegov, ktorí si u nás našli stabilné miesto. Tí šikovnejší sa časom vypracovali na vedúce pozície a sú mojimi pravými rukami, očami aj ušami. Spoločnosť VM PROJEKT vediem, budujem, zveľaďujem a vychovávam ako svoje dieťa. Svoj voľný čas venujem rodine a koníčkom, ku ktorým patrí bicykel a spoznávanie sveta, vrátane Slovenska.

Ing. Karol Ferenczy

riaditeľ pre kľúčových zákazníkov

V spoločnosti VM PROJEKT pracujem od roku 2010, kedy som prišiel do malého kolektívu ľudí ako projektant. V rýchlo sa rozvíjajúcej spoločnosti som sa svojím úsilím a technickými znalosťami vypracoval na vedúcu pozíciu riaditeľa pre kľúčových zákazníkov v oblasti energetiky a priemyslu. V mojej kompetencii je okrem spolupôsobenia na riadení firmy, riešení finančných záležitostí a strategických plánov aj "výchova“ projektantov a hlavných inžinierov. Pod mojou taktovkou sa podieľajú na tvorbe projektov od komunikácie s klientom až po samotné odovzdanie diela.

Ing. Miloš Druska

riaditeľ pre kľúčových zákazníkov

Začínal som ako projektant a technik, ktorým stále som. V procese rozvoja a rastu firmy som sa postupným vývojom dostal až k riešeniu obchodných záležitostí spoločnosti. Starám sa hlavne o obchodnú komunikáciu s našimi klientmi, aby boli vždy informovaní o stave projektov. Riešim technické koncepty, dohliadam na dodržiavanie termínov a rozpočet projektu. V prípade technických nejasností či problémov komunikujem s hlavnými inžiniermi projektov, aby všetko prebehlo podľa plánu.

Ing. Naďa Kosírová

výrobná riaditeľka

Vo firme pôsobím od roku 2013. Začínala som s projektovaním menších stavieb a postupne som sa dostala až na pozíciu výrobnej riaditeľky. Mám na starosti prerozdelenie kapacít ľudských zdrojov na projektoch, starám sa tiež o vzdelávanie našich interných projektantov a prijímanie nových ľudí. Okrem toho spracúvam cenové ponuky. Ak mi zostane trochu času, rada sa vraciam k projektovaniu menších stavieb ako hlavná inžinierka projektu.

Ing. Vladimír Mihálik

konateľ

VM PROJEKT, s.r.o., som založil v roku 2005 v prenajatom byte za jedným pracovným stolom s jedným počítačom a tlačiarňou. Postupne, s pribúdajúcimi zákazkami, som rozšíril svoju firmu o kolegov, ktorí si u nás našli stabilné miesto. Tí šikovnejší sa časom vypracovali na vedúce pozície a sú mojimi pravými rukami, očami aj ušami. Spoločnosť VM PROJEKT vediem, budujem, zveľaďujem a vychovávam ako svoje dieťa. Svoj voľný čas venujem rodine a koníčkom, ku ktorým patrí bicykel a spoznávanie sveta, vrátane Slovenska.

Ing. Karol Ferenczy

riaditeľ pre kľúčových zákazníkov

V spoločnosti VM PROJEKT pracujem od roku 2010, kedy som prišiel do malého kolektívu ľudí ako projektant. V rýchlo sa rozvíjajúcej spoločnosti som sa svojím úsilím a technickými znalosťami vypracoval na vedúcu pozíciu riaditeľa pre kľúčových zákazníkov v oblasti energetiky a priemyslu. V mojej kompetencii je okrem spolupôsobenia na riadení firmy, riešení finančných záležitostí a strategických plánov aj "výchova“ projektantov a hlavných inžinierov. Pod mojou taktovkou sa podieľajú na tvorbe projektov od komunikácie s klientom až po samotné odovzdanie diela.

Ing. Miloš Druska

riaditeľ pre kľúčových zákazníkov

Začínal som ako projektant a technik, ktorým stále som. V procese rozvoja a rastu firmy som sa postupným vývojom dostal až k riešeniu obchodných záležitostí spoločnosti. Starám sa hlavne o obchodnú komunikáciu s našimi klientmi, aby boli vždy informovaní o stave projektov. Riešim technické koncepty, dohliadam na dodržiavanie termínov a rozpočet projektu. V prípade technických nejasností či problémov komunikujem s hlavnými inžiniermi projektov, aby všetko prebehlo podľa plánu.

Ing. Naďa Kosírová

výrobná riaditeľka

Vo firme pôsobím od roku 2013. Začínala som s projektovaním menších stavieb a postupne som sa dostala až na pozíciu výrobnej riaditeľky. Mám na starosti prerozdelenie kapacít ľudských zdrojov na projektoch, starám sa tiež o vzdelávanie našich interných projektantov a prijímanie nových ľudí. Okrem toho spracúvam cenové ponuky. Ak mi zostane trochu času, rada sa vraciam k projektovaniu menších stavieb ako hlavná inžinierka projektu.

MÁTE OTÁZKY?

Kontaktujte nás na telefónnom čísle +421 2 2129 2010 alebo nám napíšte: