sk     en     de      

Názov: Diaľkové riadenie a výmena transformátora T404 v Est Podunajské Biskupice
Zákazník: SAG Elektrovod, a.s.
Stupeň: dokumentácia pre stavebné povolenie, dokumentácia pre výber zhotoviteľa, dokumentácia pre realizáciu stavby
Miesto: Bratislava
Stav: zrealizované
Investičné náklady stavebnej časti v Eur bez DPH: 1,0 mil. Eur. 

MÁTE OTÁZKY?

Kontaktujte nás na telefónnom čísle +421 2 2129 2010 alebo nám napíšte: