sk     en     de      

Názov: Diaľkové riadenie ES Rimavská Sobota + T402
Zákazník: LiV-EPI, s.r.o.
Stupeň: dokumentácia pre stavebné povolenie, dokumentácia pre výber zhotoviteľa, dokumentácia pre realizáciu stavby, autorský dozor
Miesto: Rimavská Sobota
Stav: zrealizované
Investičné náklady stavebnej časti v Eur bez DPH: 3,7 mil. Eur

MÁTE OTÁZKY?

Kontaktujte nás na telefónnom čísle +421 2 2129 2010 alebo nám napíšte: