sk     en     de      

Názov: Dubnica nad Váhom - HC - komplexná rekonštrukcia TR 110/22 kV - oddelenie technológie od zariadenia SE-VET
Zákazník: LiV-EPI, s.r.o.
Stupeň: dokumentácia pre realizáciu stavby
Miesto: Dubnica nad Váhom
Stav: zrealizované
Investičné náklady stavebnej časti v Eur bez DPH: 840 tis. Eur

MÁTE OTÁZKY?

Kontaktujte nás na telefónnom čísle +421 2 2129 2010 alebo nám napíšte: