sk     en     de      

Názov: "ES Čulenova - Rekonštrukcia Rz 110 kV"
Zákazník: LiV-EPI, s.r.o.
Stupeň: dokumentácia pre stavebné povolenie, realizačný projekt
Miesto: Bratislava
Stav: zrealizované
Investičné náklady stavebnej časti v Eur bez DPH: 250 tis. Eur

MÁTE OTÁZKY?

Kontaktujte nás na telefónnom čísle +421 2 2129 2010 alebo nám napíšte: