sk     en     de      

Názov: Priemyselný park a logistické centrum Sereď - Tr 110/22 kV 
Zákazník: LiV-EPI, s.r.o.
Stupeň: dokumentácia pre stavebné povolenie
Miesto: Sereď
Stav: zrealizované
Investičné náklady stavebnej časti v Eur bez DPH: 6,0 mil. Eur

MÁTE OTÁZKY?

Kontaktujte nás na telefónnom čísle +421 2 2129 2010 alebo nám napíšte: