sk     en     de      

Názov: Rekonštrukcia ES 110/22 kV Hurbanovo
Zákazník: LiV-EPI, s.r.o., Alter Energo, a.s.
Stupeň: dokumentácia pre stavebné povolenie, dokumentácia pre realizáciu stavby, dokumentácia skutočného vyhotovenia, autorský dozor 
Miesto: Hurbanovo
Stav: vo výstavbe
Investičné náklady stavebnej časti v Eur bez DPH: 8,3 mil. Eur

MÁTE OTÁZKY?

Kontaktujte nás na telefónnom čísle +421 2 2129 2010 alebo nám napíšte: