sk     en     de      

Názov: Rozvodňa R400 kV Horná Ždaňa - rozšírenie
Zákazník: LiV-EPI, s.r.o., Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Stupeň: dokumentácia pre realizáciu stavby, dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby, dokumentácia skutočného stavu
Miesto: Horná Ždaňa
Stav: zrealizované
Investičné náklady stavebnej časti v Eur bez DPH: 2,7 mil. Eur.

MÁTE OTÁZKY?

Kontaktujte nás na telefónnom čísle +421 2 2129 2010 alebo nám napíšte: