sk     en     de      

Názov: Spínacia stanica 400 kV Gabčíkovo 
Zákazník: LiV-EPI, s.r.o.
Stupeň: dokumentácia pre stavebné povolenie, dokumentácia pre výber zhotoviteľa, dokumentácia pre realizáciu stavby
Miesto: Gabčíkovo
Stav: zrealizované
Investičné náklady stavebnej časti v Eur bez DPH: 4,5 mil Eur

MÁTE OTÁZKY?

Kontaktujte nás na telefónnom čísle +421 2 2129 2010 alebo nám napíšte: