sk     en     de      

Názov: Súbor energetických stavieb - Veľké Kostoľany
Zákazník: LiV-EPI, s.r.o.
Stupeň: dokumentácia pre stavebné povolenie, dokumentácia pre vykonanie prác, dokumentácia skutočného vyhotovenia
Miesto: Veľké Kostoľany
Stav: zrealizované
Investičné náklady stavebnej časti v Eur bez DPH: 2,5 mil. Eur

MÁTE OTÁZKY?

Kontaktujte nás na telefónnom čísle +421 2 2129 2010 alebo nám napíšte: