sk     en     de      

Názov: TR STUPAVA - Dostavba Rz 110kV v súvislosti s doplnením transformátora T 402 400/110/33kV SEPS
Zákazník: LiV-EPI, s.r.o., SAG Elektrovod, a.s.
Stupeň: dokumentácia pre realizáciu stavby, inžinierska činnosť, autorský dozor, dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby
Miesto: Stupava
Stav: zrealizované
Investičné náklady stavebnej časti v Eur bez DPH: 1,5 mil Eur

MÁTE OTÁZKY?

Kontaktujte nás na telefónnom čísle +421 2 2129 2010 alebo nám napíšte: