sk     en     de      

Názov: "VVN Rekonštrukcia TR 110/22 kV Holíč"
Zákazník: LiV - EPI, s.r.o., MIGA, s.r.o.
Stupeň: dokumentácia pre stavebné povolenie, dokumentácia pre realizáciu stavby
Miesto: Holíč
Stav: zrealizované
Investičné náklady stavebnej časti v Eur bez DPH: 800 tis. Eur

MÁTE OTÁZKY?

Kontaktujte nás na telefónnom čísle +421 2 2129 2010 alebo nám napíšte: