sk     en     de      

Názov: Výmena transformátorov T401, T402 a diaľkové riadenie v ESt Spišská Nová Ves
Zákazník: ABB, s.r.o.
Stupeň: dokumentácia pre realizáciu stavby
Miesto: Spišská Nová Ves
Stav: vo výstavbe
Investičné náklady stavebnej časti v Eur bez DPH: 7,8 mil. Eur

MÁTE OTÁZKY?

Kontaktujte nás na telefónnom čísle +421 2 2129 2010 alebo nám napíšte: