sk     en     de      

Názov: Výmena TVS Levice
Zákazník: LiV-EPI, s.r.o.
Stupeň: dokumentácia pre realizáciu stavby
Miesto: Levice
Stav: zrealizované
Investičné náklady stavebnej časti v Eur bez DPH: 7,2 mil. Eur

MÁTE OTÁZKY?

Kontaktujte nás na telefónnom čísle +421 2 2129 2010 alebo nám napíšte: