sk     en     de      

Názov: Agroturistický areál, Banská Belá  
Zákazník: súkromný investor
Stupeň: dokumentácia pre územné rozhodnutie, dokumentácia pre stavebné povolenie, realizačný projekt
Miesto: Banská Belá
Stav: vo výstavbe

MÁTE OTÁZKY?

Kontaktujte nás na telefónnom čísle +421 2 2129 2010 alebo nám napíšte: