sk     en     de      

Názov: Obchodné centrum Bratislava Rača
Zákazník: ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o.
Stupeň: dokumentácia pre realizáciu stavby
Miesto: Bratislava
Stav: zrealizované
Investičné náklady stavebnej časti v Eur bez DPH: 4,5 mil. Eur

MÁTE OTÁZKY?

Kontaktujte nás na telefónnom čísle +421 2 2129 2010 alebo nám napíšte: