sk     en     de      

Názov: AKAtech Immobilien, s.r.o., Hlohovec  
Zákazník: KOVOPROJEKT B.I.O.S., s.r.o.
Stupeň: dokumentácia pre stavebné povolenie, dokumentácia pre realizáciu stavby
Miesto: Hlohovec
Stav: zrealizované
Investičné náklady stavebnej časti v Eur bez DPH: 4,5 mil. Eur

MÁTE OTÁZKY?

Kontaktujte nás na telefónnom čísle +421 2 2129 2010 alebo nám napíšte: