sk     en     de      

Názov: "FINISH ZENTER H3 ERWEITERUNG UND ANPASSUNG" - rozšírenie vo VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s. 
Zákazník: VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s.
Stupeň: dokumentácia pre výber zhotoviteľa, dokumentácia pre stavebné povolenie, dokumentácia pre realizáciu stavby, dokumentácia skutočného vyhotovenia, autorský dozor
Miesto: Bratislava
Stav: zrealizované
Investičné náklady stavebnej časti v Eur bez DPH: 8,5 mil. Eur

MÁTE OTÁZKY?

Kontaktujte nás na telefónnom čísle +421 2 2129 2010 alebo nám napíšte: