sk     en     de      

Názov: Hala H3 Finish vo VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s. - nákladková hala Porsche prestavba
Zákazník: Pittel+Brausewetter s.r.o., VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s., EZ- ELEKTROSYSTÉMY Trading, s.r.o., SEKOM, s.r.o.
Stupeň: dokumetnácia pre realizáciu stavby, dokumentácia skutočného vyhotovenia, autorský dozor
Miesto: Bratislava
Stav: zrealizované
Investičné náklady stavebnej časti v Eur bez DPH: 1,25 mil. Eur

MÁTE OTÁZKY?

Kontaktujte nás na telefónnom čísle +421 2 2129 2010 alebo nám napíšte: