sk     en     de      

Názov: MOTOR CAR - DUNAJSKA STREDA
Zákazník: ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o.
Stupeň: dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby, dokumentácia pre realizáciu stavby
Miesto: Dunajská Streda
Stav: zrealizované
Investičné náklady stavebnej časti v Eur bez DPH: 2,5 mil. Eur

MÁTE OTÁZKY?

Kontaktujte nás na telefónnom čísle +421 2 2129 2010 alebo nám napíšte: