sk     en     de      

Názov: Predajný servis stavebných strojov Kuhn-Komatsu, Senec 
Zákazník: ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o.
Stupeň: dokumentácia pre realizáciu stavby, inžinierska činnosť
Miesto: Senec
Stav: zrealizované
Investičné náklady stavebnej časti v Eur bez DPH: 4 mil. Eur

MÁTE OTÁZKY?

Kontaktujte nás na telefónnom čísle +421 2 2129 2010 alebo nám napíšte: