sk     en     de      

Názov: Prístavba haly H1+H2 vo VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s závod Martin 
Zákazník: VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s.
Stupeň: štúdia, dokumentácia pre stavebné povolenie, dokumentácia pre výber zhotoviteľa  
Miesto: Martin
Stav: zrealizované

MÁTE OTÁZKY?

Kontaktujte nás na telefónnom čísle +421 2 2129 2010 alebo nám napíšte: