sk     en     de      

Názov: VW Duálna akadémia - rekonštrukcia
Zákazník: Duálna akadémia, z.z.p.o., CDI-FRIMCOM-JANISTAV s.r.o., VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s.
Stupeň: štúdia, prípravné práce, pasportizácia, dokumentácia pre realizáciu stavby, prieskum, inžinierska činnosť, dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby, dokumentácia pre realizáciu stavby, autorský dozor
Miesto: Devínska Nová Ves
Stav: zrealizované
Investičné náklady stavebnej časti v Eur bez DPH: 2,5 mil. Eur

MÁTE OTÁZKY?

Kontaktujte nás na telefónnom čísle +421 2 2129 2010 alebo nám napíšte: