sk     en     de      

TEMPLATE nahladov pre projekty a clanky

nadpis na jeden riadok

nadpis 
na dva riadky

nadpis na jeden riadok
 

20. 11. 2018

RSN4 - OD MYŠLIENKY K VÝROBKU

Uvedomujeme si dôležitosť starostlivosti o kľúčových zákazníkov, a preto ponúkame služby aj za hranice bežnej projektovej praxe. Ponúkame odbornú pomoc pri tvorbe interných štandardov, investorský dozor, autorský dozor, poradenstvo v oblasti stavebníctva a  takisto riešenia opakujúcich sa systémových porúch riešených stavieb.

Autor: VM PROJEKT

20. 11. 2018

IMPLEMENTÁCIA BIM VO VM PROJEKT

V našej projektovej kancelárii je BIM pojmom, s ktorým pracujeme už dlhší čas. Pod pojmom BIM chápeme nielen 3D digitálny model stavby, ale predovšetkým množstvo informácií, ktoré sú v ňom obsiahnuté. Perspektívny je aj spôsob výmeny dát, ktoré dokážeme zdieľať s ľuďmi podieľajúcimi sa na tvorbe projektu. Model u nás predstavuje oveľa viac ako len čistú geometriu a pekné textúry vytvárajúce vizualizáciu. Ústrednou myšlienkou BIM je zložiť úplné, spoľahlivé a dostupné informácie o budovanom objekte pre každého, nájsť viac pozitív, a tak predať túto pridanú hodnotu ďalej. BIM model pozostáva z virtuálnych ekvivalentov aktuálnych častí budovy a stavebných objektov potrebných na jej výstavbu. Tieto objekty majú všetky vlastnosti, to znamená aj fyzikálne, aj logické.

Autor: VM PROJEKT