sk     en     de      

Súbor energetických stavieb pre TR 110/22 kV Púchov a pripojenie TNS ŽSR

Skompaktnenie rozvodne na minimálny priestor. Návrh technického riešenia klasickej rozvodne typu H so skrátením výstavby na 8 mesiacov, vrátane technológie, pri zložitých základových pomeroch a s osadením v záplavovom území priľahlého potoka.

Logistické optimalizačné centrum LOZ III vo VOLKSWAGEN Slovakia, a.s.

Pre našu spoločnosť to bol významný strategický projekt, v ktorom sme dokonalo skĺbili halovú logistickú časť s administratívnymi priestormi. Projekt bol riešený na ploche 120 000 m2. V spolupráci so zástupcami VW sme vytvorili hodnotné dielo, kde sme ukázali, že aj priemyselný objekt je možné architektonicky, esteticky a príťažlivo realizovať. Na budove administratívy boli použité výrazové fasádne prvky.

Obytný súbor Rezidencia pri Mýte 2. fáza

Tento projekt bol pre nás veľkou výzvou ako skĺbiť požiadavky architektov s funkčnosťou budovy. V tejto II. Fáze sme riešili 195 jedinečných bytov na 42 podlažiach v 5. budovách.

KTO SME?

"Sme projektový ateliér, ktorý vaše sny a predstavy zhmotní do reálneho diela v rámci komplexného servisu."
Architekt navrhne dizajnové riešenie a my sa postaráme o všetky detaily funkčnosti projektu.
Sme držiteľom osvedčenia o zavedení integrovaného manažérskeho systému IMS.

V ČOM SME JEDINEČNÍ?

Zabezpečíme vám komplexné služby, aby ste mali čo najmenej starostí.
Sme s vami od prvotnej vizualizácie až po hotovú realizáciu diela.

Kvalitné vyhotovenie realizovaných projektov a stavieb.
Prepracované detaily každého projektu.
Nové vylepšené riešenie na základe skúseností.
Kontrola vývoja stavby presne podľa projektovej dokumentácie a požiadaviek klienta.
Vybavenie povolení a komunikácia s dotknutými inštitúciami.
Tím skúsených ľudí, ktorý sa postará o celý projekt.

"Klienti si vážia, že to, čo poviem a na čom sa dohodneme, to platí. VM PROJEKT si vyberajú na základe skúseností, keďže poznajú náš systém práce. Na projekt sa vždy pozeráme očami investora, aby sme zabezpečili rozumný pomer kvality a nákladov."

Ing. Vladimír Mihálik, konateľ spoločnosti

PRE KOHO SME TU?

Našimi dlhodobými partnermi sú investori, developeri, realizačné firmy, ale aj architekti.
Zameriavame sa hlavne na energetický sektor, priemyselné stavby, ale aj stavbami na mieru.

ENERGETICKÝ SEKTOR

Komplexné služby pre stavebné časti, modernizáciu, rekonštrukciu a nové
stavby v energetike.

PRIEMYSELNÉ STAVBY

Celkové riešenia pre priemyselné stavby.
 

STAVBY NA MIERU

Komplexné služby pre rôzne stavby na mieru, prispôsobené potrebám klienta.

AKO PROJEKTUJEME?

2D projektovanie

2D projektovanie vyhotovujeme v profesionálnom softvéri Autocad. Hlavnými prioritami pri práci v rovine 2D sú naša dôslednosť a maximálna výpovedná hodnota v súlade s platnými predpismi a normami. Za svoj najväčší benefit považujeme celkovú koordináciu pri dokumentácii projektu v 2D rovine.

3D projektovanie

3D projektovanie realizujeme v prípade požiadaviek na ľahší pohyb v priestore a konštrukčné predstavenie stavby. Pridanou hodnotou od nás sú aj animácie alebo vizualizácie vyhotovené profesionálnym softvérom určeným na projektovanie v BIM. Pracujeme v softvéroch Revit, AECOsim Building Designer a Microstation.

BIM projektovanie

BIM projektovanie predstavuje najvyšší stupeň pridanej hodnoty, ktorú vieme ponúknuť v rámci spracovania projektovej dokumentácie. Máme založené vlastné štandardy a centrálny register konštrukcií. Prácu realizujeme pomocou centrálneho súboru, do ktorého sa napájajú jednotliví účastníci projektového procesu. BIM projekt teda nie je iba 3D, ale aj komplexná databáza prvkov stavby, ktorá slúži od návrhu cez výstavbu až po užívanie objektu počas celého životného cyklu budovy. Na BIM projektovanie používame systém Revit.

2D projektovanie

2D projektovanie vyhotovujeme v profesionálnom softvéri Autocad. Hlavnými prioritami pri práci v rovine 2D sú naša dôslednosť a maximálna výpovedná hodnota v súlade s platnými predpismi a normami. Za svoj najväčší benefit považujeme celkovú koordináciu pri dokumentácii projektu v 2D rovine.

3D projektovanie

3D projektovanie realizujeme v prípade požiadaviek na ľahší pohyb v priestore a konštrukčné predstavenie stavby. Pridanou hodnotou od nás sú aj animácie alebo vizualizácie vyhotovené profesionálnym softvérom určeným na projektovanie v BIM. Pracujeme v softvéroch Revit, AECOsim Building Designer a Microstation.

BIM projektovanie

BIM projektovanie predstavuje najvyšší stupeň pridanej hodnoty, ktorú vieme ponúknuť v rámci spracovania projektovej dokumentácie. Máme založené vlastné štandardy a centrálny register konštrukcií. Prácu realizujeme pomocou centrálneho súboru, do ktorého sa napájajú jednotliví účastníci projektového procesu. BIM projekt teda nie je iba 3D, ale aj komplexná databáza prvkov stavby, ktorá slúži od návrhu cez výstavbu až po užívanie objektu počas celého životného cyklu budovy. Na BIM projektovanie používame systém Revit.

MÁTE OTÁZKY?

Kontaktujte nás na telefónnom čísle +421 2 2129 2010 alebo nám napíšte:

ČLÁNKY A ZAUJÍMAVOSTI

RSN4 OD MYŠLIENKY K VÝROBKU

Uvedomujeme si dôležitosť starostlivosti o kľúčových zákazníkov, a preto ponúkame služby aj za hranice bežnej projektovej praxe. Ponúkame odbornú pomoc pri tvorbe interných štandardov, investorský dozor, autorský dozor, poradenstvo v oblasti stavebníctva a  takisto riešenia opakujúcich sa systémových porúch riešených stavieb.

IMPLEMENTÁCIA BIM VO VM PROJEKT

V našej projektovej kancelárii je BIM pojmom, s ktorým pracujeme už dlhší čas. Pod pojmom BIM chápeme nielen 3D digitálny model stavby, ale predovšetkým množstvo informácií, ktoré sú v ňom obsiahnuté. Perspektívny je aj spôsob výmeny dát, ktoré dokážeme zdieľať s ľuďmi podieľajúcimi sa na tvorbe projektu. 

OBJEKTY EMC

Firma VM PROJEKT, s.r.o., projektuje objekty pre elektrické stanice a transformátorové stanice prenosovej siete, ktoré sú súčasťou kritickej infraštruktúry SR. Uvedomujeme si dôležitosť ochrany takýchto objektov, a preto tejto téme venujeme pozornosť.  

NAŠI SPOKOJNÍ KLIENTI