sk     en     de      

ENERGETICKÝ SEKTOR

Máme za sebou stovky malých a desiatky veľkých stavieb v energetickom sektore. Vďaka svojim bohatým skúsenostiam poznáme požiadavky tak klientov, ako aj technológov. Veľký dôraz kladieme na komunikáciu so všetkými zúčastnenými stranami, aby bol projekt realizovateľný a spĺňal požiadavky klienta.

Energetický sektor je špecifický hlavne vytváraním stavebnej vybavenosti pre technológiu. Koncepčne stavbu naprojektujeme tak, aby bola funkčná podľa našich overených postupov. Finálnu podobu stavby vždy prispôsobujeme konkrétnemu klientovi a jeho požiadavkám. Dôveru svojich investorov sme si získali vďaka funkčným a jednoduchým riešeniam, ktoré neustále inovujeme. Dodržiavanie termínov je pre nás nesmierne dôležité. Práve vďaka tomu klient vie, že získa realizovateľné riešenie podľa svojich predstáv vo vopred dohodnutom termíne.

NAŠE PROJEKTY

Priemyselný park a logistické centrum Sereď
Tr 110/22 kV

Rekonštrukcia ES 110/22 kV
Hurbanovo

Výmena TVS Levice
 

Súbor energetických stavieb
Veľké Kostoľany

Výmena transformátorov T401, T402
a diaľkové riadenie v ESt Spišská Nová Ves

Diaľkové riadenie ES
Rimavská Sobota + T402

Diaľkové riadenie a výmena transformátora T404
v Est Podunajské Biskupice

Súbor energetických stavieb pre
TR 110/22 kV Púchov a pripojenie TNS ŽSR

Dubnica nad Váhom - HC - komplexná rekonštrukcia TR 110/22 kV oddelenie technológie od zariadenia SE-VET

TR STUPAVA - Dostavba Rz 110kV v súvislosti s doplnením
transformátora T 402 400/110/33kV SEPS

Projektová dokumentácia -
"Rekonštrukcia ES Trenčín Skalka"

ES Čulenova -
Rekonštrukcia Rz 110 kV

VVN Rekonštrukcia TR 110/22 kV
Holíč

Rozvodňa R400 kV Horná Ždaňa -
rozšírenie

Spínacia stanica 400 kV
Gabčíkovo

Máme za sebou približne 368 projektov a realizácií. Celé naše portfólio nájdete tu.

MÁTE OTÁZKY?

Kontaktujte nás na telefónnom čísle +421 2 2129 2010 alebo nám napíšte: